13

MARCA, 2020

Kochani,

 Chcemy poinformować Was o decyzji dot. projektu ewangelizacyjnego JEZUALIA, którą musieliśmy podjąć w związku z ogłoszonym przez władze naszego kraju Stanu Pandemii wirusa SARS-COV-2.

Zarządzeniem z dnia 13.03.2020r. Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odwołał organizację Juwenaliów planowaną na maj bieżącego roku. Dlatego jako organizatorzy oznajmiamy, że odwołujemy JEZUALIA 2020.

Prosimy o modlitwę za nasz kraj,                   a w szczególności za osoby chore.

Organizatorzy